Cuộc họp HĐQT phải được trên 2/3 số Ủy viên có mặt mới được tổ chức

Categories: Cấp độ vừa
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Bài tập

Cuộc họp HĐQT phải được trên 2/3 số Ủy viên có mặt mới được tổ chức

  • Bạn làm bài nhé!

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet