Công tác chuẩn bị, nên chọn một vị trí thích hợp để làm kho tạm tập kết vật tư, bảo quản tốt tất cả các vật liệu chuyển vào công trường không bị hư hỏng gây lãng phí

Categories: Cấp độ vừa
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Bài tập

Công tác chuẩn bị, nên chọn một vị trí thích hợp để làm kho tạm tập kết vật tư, bảo quản tốt tất cả các vật liệu chuyển vào công trường không bị hư hỏng gây lãng phí

  • Bạn làm bài nhé!

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet