Các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với điều kiện thông báo trước cho các Bên còn lại ít nhất 90 ngày bằng văn bản trong trường hợp Bên kia vi phạm các thỏa thuận trong Hợp đồng này

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với điều kiện thông báo trước cho các Bên còn lại ít nhất 90 ngày bằng văn bản trong trường hợp Bên kia vi phạm các thỏa thuận trong Hợp đồng này.

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá