Bên bảo lãnh cam kết thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh số tiền bảo lãnh tối đa trong mọi trường hợp không vượt quá …..

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Bên bảo lãnh cam kết thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh số tiền bảo lãnh tối đa trong mọi trường hợp không vượt quá số tiền tại mục 2 Bảo lãnh này sau khi nhận được văn bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của Bên nhận bảo lãnh tuyên bố việc Bên được bảo lãnh vi phạm nghĩa vụ về đảm bảo chất lượng sản phẩm theo Hợp đồng và phải bồi thường cho Bên nhận bảo lãnh mà Bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ bồi thường, kèm theo các tài liệu, chứng từ chứng minh Bên được bảo lãnh vi phạm nghĩa vụ đảm bảo chất lượng sản phẩm theo Hợp đồng và phải bồi thường cho Bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ bồi thường

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá