Bên B phải đặt hàng ít nhất năm (05) ngày trước khi giao hàng, đơn đặt hàng phải ghi rõ số lượng, chủng loại của từng loại đá đặt mua của từng đợt

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Bên B phải đặt hàng ít nhất năm (05) ngày trước khi giao hàng, đơn đặt hàng phải ghi rõ số lượng, chủng loại của từng loại đá đặt mua của từng đợt

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá