Bên B phải đặt hàng ít nhất năm (05) ngày trước khi giao hàng, đơn đặt hàng phải ghi rõ số lượng, chủng loại của từng loại đá đặt mua của từng đợt

Categories: Cấp độ vừa
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Bài tập

Bên B phải đặt hàng ít nhất năm (05) ngày trước khi giao hàng, đơn đặt hàng phải ghi rõ số lượng, chủng loại của từng loại đá đặt mua của từng đợt

  • Bạn làm bài nhé!

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet