Bên A phải giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông ABC. Trong quá trình xin cấp Giấy phép kinh doanh nếu có thay đổi gì thì sẽ dựa vào tên gọi sau khi thay đổi để thực hiện

Categories: Cấp độ vừa
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Bài tập

Bên A phải giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông ABC. Trong quá trình xin cấp Giấy phép kinh doanh nếu có thay đổi gì thì sẽ dựa vào tên gọi sau khi thay đổi để thực hiện

  • Bạn làm bài nhé!

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet