Bên A phải giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông ABC. Trong quá trình xin cấp Giấy phép kinh doanh nếu có thay đổi gì thì sẽ dựa vào tên gọi sau khi thay đổi để thực hiện

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Bên A phải giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông ABC. Trong quá trình xin cấp Giấy phép kinh doanh nếu có thay đổi gì thì sẽ dựa vào tên gọi sau khi thay đổi để thực hiện

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá