Định kỳ 05 ngày kiểm tra lại tiến độ thi công có hợp lý không để tiện cho việc chỉnh sửa tiến độ và sắp xếp hợp lý công việc thi công còn lại

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Định kỳ 05 ngày kiểm tra lại tiến độ thi công có hợp lý không để tiện cho việc chỉnh sửa tiến độ và sắp xếp hợp lý công việc thi công còn lại

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá