Hết thời hạn thuê nêu trên, bên B được quyền ưu tiên gia hạn hoặc ký kết hợp đồng mới, nhưng phải báo trước cho bên A bằng văn bản ít nhất 2 tháng

Chuyên mục: Cấp độ vừa
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Hết thời hạn thuê nêu trên, bên B được quyền ưu tiên gia hạn hoặc kí kết hợp đồng mới, nhưng phải báo trước cho bên A bằng văn bản ít nhất 2 tháng

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá