Bên A có nghĩa vụ giới thiệu thiết kế của thiết bị trong Hợp đồng với nhân viên kỹ thuật của bên B, và trả lời các câu hỏi liên quan đến thiết kế thiết bị trong Hợp đồng mà nhân viên bên A đưa ra

Chuyên mục: Cấp độ vừa
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Bên A có nghĩa vụ giới thiệu thiết kế của thiết bị trong Hợp đồng với nhân viên kỹ thuật của bên B, và trả lời các câu hỏi liên quan đến thiết kế thiết bị trong Hợp đồng mà nhân viên bên A đưa ra

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá