Tôi nên mua chút quà gì đó tặng cô ấy

Tham khảo từ chuyên ngành tại: https://www.tratuchuyennganh.com

[Học thử]
Mua chút quà gì đó

[Học thử]
tặng cô ấy

[Học thử]
Dịch cả câu nào!

Thực hành thêm với nội dung về Tài chính – Kế toán