Xác định lại mặt bằng và cơ cấu sử dụng đất trong khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *