Việc một bên không hoàn thành nhiệm vụ của mình do điều kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng.

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Bài được Đăng tại: . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.