Vì vậy việc đầu tiên cần nắm bắt ở trường Đại học là tìm kiếm cơ hội tham gia các hoạt động xã hội, chứ không phải chỉ giới hạn ở những gì có trong sách vở

việc đầu tiên cần nắm bắt ở trường Đại học

chỉ giới hạn ở những gì có trong sách vở

Dịch cả câu nào!

Bài được Đăng tại: . Bookmark the permalink.

Trả lời