Trong trường hợp một bên đơn phương hủy hợp đồng thì 2 bên tổ chức nghiệm thu khối lượng công việc đã thực hiện đến thời điểm thông báo hủy để tiến hành thanh quyết toán hợp đồng và bên hủy phải chịu phạt hủy hợp đồng với số tiền tương đương với giá trị thanh toán đợt 01 được quy định tại Điều 3 của hợp đồng

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *