Trong khi thi công, xung quanh nơi thi công phải có đèn đỏ tại các vị trí hầm móng, cầu thang, giàn giáo, điện trung, hạ thế để định vị khu vực nguy hiểm

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *