Trên mỗi đường ống cấp thoát nước của thiết bị làm mát lắp một đồng hồ áp suất nước làm mát, để tiện việc điều chỉnh áp suất và giám sát

Trên mỗi đường ống cấp thoát nước của thiết bị làm mát

đồng hồ áp suất nước làm mát

điều chỉnh áp suất và giám sát

Dịch cả câu nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *