Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính trên cơ sở thực hiện công tác kiểm toán

1. 
Cấp độ vừa
đưa ra ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính

2. 
Cấp độ vừa
trên cơ sở thực hiện công tác kiểm toán

3. 
Cấp độ vừa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *