Tổng giám đốc chịu trách nhiệm đề xuất kế hoạch kinh doanh hằng năm và dài hạn

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *