Tôi nên mua chút quà gì đó tặng cô ấy

[Học thử]
Mua chút quà gì đó

[Học thử]
tặng cô ấy

[Học thử]
Dịch cả câu nào!

Bài được Đăng tại: . Bookmark the permalink.

Trả lời