Tôi nên mua chút quà gì đó tặng cô ấy

[Học thử]
Mua chút quà gì đó

[Học thử]
tặng cô ấy

[Học thử]
Dịch cả câu nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *