Tiền mặt là tiền mặt tồn quỹ cũng như khoản tiền gửi có thể dùng để thanh toán bất kỳ lúc nào của doanh nghiệp

1. 
[Cấp độ vừa]
khoản tiền gửi có thể dùng để thanh toán bất kỳ lúc nào

2. 
[Cấp độ vừa]
Dịch cả câu nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *