Thời gian bảo hành là 12 tháng & trường hợp bên A muốn nghiệm thu hoàn thành cho từng phân xưởng riêng biệt, thời gian bảo hành sẽ được tính từ thời điểm nghiệm thu đó cho từng phân xưởng tương ứng.

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *