Thanh toán khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng cho Bên B, trên cơ sở có xác nhận đầy đủ cả hai bên

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *