Sau khi toàn bộ công trình đã hoàn thành, hai bên đồng ý lập biên bản nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng.

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *