Sau khi thương thảo hợp đồng xong, nhà thầu sẽ đệ trình tất cả mẫu hoặc cataloge vật liệu sử dụng trong công trình cho Chủ Đầu Tư phê duyệt

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *