Sau khi thiết bị được chuyển đến công trường, và được xác nhận với đơn vị tư vấn giám sát và bên A, bên A sẽ thanh toán tiếp 40% tổng giá trị hợp đồng cho bên B

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *