Sau khi hai bên trao đổi, Thỏa thuận này có thể được ký tiếp, bên B có quyền ưu tiên trong trường hợp có cùng điều kiện

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *