Sau khi bên A kiểm tra đúng giá trị trên thì đến 25 tháng sau sẽ thanh toán cho bên B số tiền là: Giá trị thực hiện được trong tháng trước – (trừ đi) 25% số tiền tạm ứng đợt 1

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *