Sau 22:00, tuyệt đối không được làm những việc gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cư dân xung quanh

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *