– Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để trong suốt quá trình thi công đảm bảo mặt đường, lề đường ở trạng thái lưu thông.

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *