Phải bảo đảm thông tin thông suốt 24h, khi khách hàng yêu cầu dịch vụ phải đáp ứng trong vòng 24h

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *