Nợ phải thu là số tiền có thể thu hồi của khách hàng hoặc các đối tượng khác

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *