Nhân viên giám sát công trình do bên A đề cử có quyền giám sát việc thi công của bên B, trước khi chuẩn bị thi công, nếu cần thiết, nhân viên giám sát bên A có quyền kiểm tra, sát hạch công nhân của bên B

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *