Nhà thầu làm hợp đồng cung cấp nước sạch với đơn vị cung cấp nước trên địa bàn đảm bảo nước sinh hoạt cho cán bộ và công nhân tại công trình

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *