– Ngay sau khi ký kết hợp đồng bên A hoặc bên B đơn phương hủy bỏ hợp đồng thì phải chịu bồi thường thiệt hại cho đối phương số tiền bằng 50% giá trị hợp đồng.

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Bài được Đăng tại: . Bookmark the permalink.

Trả lời