Ngày gửi văn bản là ngày bàn giao, thời hạn bàn giao văn bản tính từ ngày Hợp đồng có hiệu lực

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *