Nếu việc sửa chữa sai sót hoặc hư hỏng trong quá trình thi công hay nghiệm thu bàn giao của Nhà thầu làm ảnh hưởng đến sự vận hành của công trình, Chủ đầu tư có thể yêu cầu tiến hành lại bất cứ cuộc kiểm định nào liên quan đến công trình bao gồm cả các cuộc kiểm định khi hoàn thành và kiểm định sau khi hoàn thành. Toàn bộ chi phí sẽ do Nhà thầu chịu.

việc sửa chữa sai sót hoặc hư hỏng trong quá trình thi công hay nghiệm thu bàn giao của Nhà thầu

ảnh hưởng đến sự vận hành của công trình

yêu cầu tiến hành lại bất cứ cuộc kiểm định nào liên quan đến công trình

bao gồm cả các cuộc kiểm định khi hoàn thành và kiểm định sau khi hoàn thành

Toàn bộ chi phí sẽ do Nhà thầu chịu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *