Nếu hàng không đảm bảo chất lượng loại A đúng như trong hợp đồng này thì Bên A có trách nhiệm hoàn lại tiền cho Bên B số tiền đã nhận đặt cọc từ Bên B.

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Bài được Đăng tại: . Bookmark the permalink.

Trả lời