Nếu bên B vi phạm về tiêu thụ ngoài khu vực quy định trong Hợp đồng, bán phá giá, bên A có quyền hủy tư cách đại lý của bên B

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *