Một người cha rất buồn phiền vì con trai của mình, vì cậu ấy đã 16 tuổi, nhưng không có chút dũng khí nào.

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *