Mọi bổ sung hoặc thay đổi hợp đồng phải được hai bên nhất trí bằng văn bản và được coi như là một phụ lục không thể tách rời khỏi hợp đồng.

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Bài được Đăng tại: . Bookmark the permalink.

Trả lời