Mỗi bên chịu trách nhiệm mua bảo hiểm phần tài sản thuộc quyền sở hữu của mình

phần tài sản thuộc quyền sở hữu của mình

chịu trách nhiệm mua bảo hiểm tài sản

Dịch cả câu nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *