Làm tốt công tác phối hợp kiểm tra giám sát của các bộ phận liên quan và các vấn đề khiếu nại về chất lượng sản phẩm của người sử dụng trong khu vực kinh doanh theo hướng dẫn của bên A.

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *