Không được tự ý cơi nới , sửa chữa làm thay đổi kiến trúc, kết cấu của nhà xưởng; không được thế chấp, sang nhượng hoặc cho bên thứ ba thuê dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A

1. 
[Cấp độ vừa]
Không được tự ý cơi nới, sửa chữa làm thay đổi kiến trúc, kết cấu của nhà xưởng

2. 
[Cấp độ vừa]
không được thế chấp, sang nhượng hoặc cho bên thứ ba thuê dưới bất kỳ hình thức nào

3. 
[Cấp độ vừa]
khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A

4. 
[Cấp độ vừa]
Dịch cả câu nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *