Khi xuất hiện bất kỳ lỗi nào trong quá trình nói trên đều phải báo cáo Quản lý

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *