Khi thi công trên cao như lắp các bảng hiệu ngoài nhà phải trang bị các thiết bị chuyên dùng: giàn giáo, cẩu, công nhân thi công phải mang đầy đủ đồ dùng an toàn lao động cá nhân: quần áo bảo hộ, dây đai, giầy, mũ…

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *