Khi nhân viên các bộ phận lĩnh vật rẻ tiền mau hỏng vượt quá định mức của Phòng quản lý tổng hợp thì phải điền “Phiếu xin mua văn phòng phẩm”

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *