Khi nghiên cứu các vấn đề lớn, biên soạn chế độ nội quy quan trọng quyết định việc sản xuất kinh doanh, phải nghe ý kiến và kiến nghị của Công đoàn và nhân viên trong Công ty

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *