Khi không thể cân bằng thu nhập ngoại tệ theo phương thức nói trên, doanh nghiệp sẽ cố gắng tăng nhu nhập ngoại tệ bằng cách áp dụng các biện pháp khác theo luật Việt Nam

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *