Khi khối lượng công trình tăng hoặc giảm thì chi phí phát sinh sẽ được tính theo đơn giá hợp đồng

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *