Kế toán trưởng chịu trách nhiệm về công tác quản lý kế toán tài chính của doanh nghiệp dưới sự chỉ đạo của Tổng giám đốc

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *